חיפוש באתר

טפסים

הצהרת בריאות

הנחיות למילוי הטופס:

פרטי הנרשם

חובה למלא 9 ספרות
האם קיימת בעיה רפואית כלשהי שחשוב שרכז/ת הפעילות יהיה מודע לה, כגון: אסטמה, רגישות לעקיצות דבורים, אלרגיה או רגישות לתרופות כלשהן או שלא קיבל חיסון אנטי טטנוס ב- 5 השנים האחרונות וכו', מחלות כרוניות למיניהן. אנא דווח עליה. במידה וקיימת מגבלה רפואית, חובה לצרף אישורים רפואיים המאפשרים השתתפות סדירה בחוג טרם תחילת החוג.
הריני להצהיר בזאת כי אינני סובל/ת ממגבלה רפואית
חתמו כאן
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות